Partiolaisen jäsenmaksu koostuu kolmesta osasta:

  • Keskusjärjestön eli Suomen Partiolaiset Ry:n jäsenmaksusta
  • Hämeen piirin jäsenmaksusta
  • Tammelan metsänkävijöiden jäsenmaksusta

Maksut vahvistetaan vuosittain kunkin tahon toimesta erikseen, mutta laskutetaan yhdessä laskussa Suomen partiolaiset Ry:n toimesta.

Vuoden 2024 jäsenmaksut ovat seuraavat:

I-jäsen II-jäsen
Suomen Partiolaiset ry 34,50 24,50
Hämeen Partiopiiri ry 30,00 28,00
Tammelan Metsänkävijät 16,00 16,00
Yhteensä: 80,50 68,50

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. Jäsenmaksuun kuuluu partiovakuutus.