Viiteen ikäryhmään jaettu partio-ohjelma on suunnattu 7-22-vuotiaille. Ohjelma sisältää erilaisia aktiviteetteja, jotka rakentuvat erä-, leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista. Lisäksi harjoitellaan kädentaitoja sekä hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja -suojeluun liittyviä taitoja. Aktiviteetit muuttuvat haastavammiksi, mitä vanhemmasta partiolaisesta on kyse: pienimmät partiolaiset harjoittelevat retkirepun pakkaamista, kun isommat saattavat vetää kymmenien henkien ulkomaanvaelluksia.

Aktiviteetteja tekemällä opitaan uutta ja valmistaudutaan partioretkiin, -kisoihin, -leireihin ja -vaelluksiin.

Partioliike on Suomen suurin nuortenjärjestö yli 60 000 jäsenellään. Partio on myös monipuolinen ja edullinen harrastus. Partion jäsenmaksu maksaa Hämeen alueella noin 50-60 euroa vuodessa.

Aikuiset mahdollistavat toiminnan – tule mukaan!

Yhdessä nuorten kanssa paikallista partiotoimintaa pyörittävät tuhannet vapaaehtoiset aikuiset, jotka antavat osaamistaan, aikaansa ja tukeaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan hyväksi. Aikuisilla voi olla partiossa monia rooleja viikkotoiminnan vetäjästä taustatoimijaksi tai talkooapuriksi.