Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. He toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, useimmiten tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Vartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Muita samaan ikäkauteen kuuluvia partiolaisia tarpojat tapaavat kuukausittain, kun nuoret kokoontuvat tekemään aikuisen johdolla haastavampia aktiviteetteja.

Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, hyödyllisten taitojen oppiminen ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta, joiden teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta.

Lisätietoja tarpojien ohjelmasta löydät Suomen partiolaisten ohjelmasivuilta:

http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpojat